mandag 1. desember 2008

En hjemmeoppgave i norsk?


Da var det mandag igjen! Lengre nede på loggen kan du finne resultatet av hva jeg gjorde mens jeg ikke skjønte bæret av hjemmeoppgaven. Det ble med andre ord en treig start og mye leting etter tekster (og mye igjenlesing av selve oppgaven) frem til jeg turte å sette meg ned og begynne på oppgaven for alvor. Det som skal sies er at det var en del ting som jeg ikke forstod, og derfor har jeg valgt å tolke oppgaven på (kanskje) min litt egen måte. Fikk også en del internett problemer da jeg skulle skrive inne denne oppgaven på bloggen, så resten av dagen brukte jeg på å sitte i telefonkø! Utrolig kjipt og utrolig dyrt! Å ringe etter hjelp er aldri billig. Men når dette er sagt, har det derfor vært en vanskelig oppgave å gjennomføre og har dermed også tatt en del tid.

Om denne oppgaven ikke blir helt korrekt og riktig er vel ikke så alt for farlig, for det er gjennom å prøve ->og feile at man lærer. Det viktigste, mener jeg iallefall, er at man prøver og gjør en innsats, slik at man får noe ut av det man gjør.


"Jeg skal uansett nå demonstrere og ta for meg hvordan man kan bruke sitater i egen tekstproduksjon, både korte sitater og lengre avsnitt. Når jeg skal bruke kilder i oppgaver er det viktig å gjøre dette riktig slik at det ikke blir misforståelser eller fare for plagiat.''1
Jeg starter med å bruke et direkte sitat som faktisk omhandler bruken av sitat og hva det er.


Noen ganger er det slik at man vil sitere direkte fra en tekst, andre ganger vil man skrive om. Et sitat er en ordrett gjengivelse av hva noen har sagt eller skrevet. Et sitat skal ikke oversettes, men det skal stå i kursiv. Sitater bør heller ikke være for lange. I en vanlig stil vil ”ikke for lange sitater” si ca. 3-4 linjer. I en lengre oppgave (som f.eks et særemne eller lignende) går det greit å ha noe lengre, men en 1/3 side er maks. 2

Sitatet jeg har brukt ovenfor er hentet fra en nettkilde om god bruk av kilder i skolearbeidet. På denne nettsiden fant jeg også et ut klipp fra en nettavis om den mye omtalte juksesaken på BI. Der står det om noe som kanskje vi alle, spesielt skoleelever burde bli mer klar over, nettopp bruken av kilder og samarbeid og hvor viktig det er å referere til dette når man først skal ta det med i oppgaver. I nettavisens utklipp hentet fra Aftenposten den 19.5.07, står det om hvordan de 82 elevene fra Handelshøyskolen BI i Oslo og Bergens ble tatt for fusk på en obligatorisk hjemmeoppgave i bedriftsøkonomi og deretter utestengt fra skolen i ett semester.3

Denne artikkelen som min kilde fra norskboka.no har hentet frem er med på å fortelle hvilke alvorlige konsekvenser man kan vente seg når man ikke tar i bruk riktig kildebruk. Slik som det står i et av målene i norsk fagets læreplan, heter det at eleven skal kunne: "hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid".4 Altså er det utrolig viktig at alle videregående elever får den veiledningen og hjelpen de trenger for å lære om god bruk av kilder i forbindelse med skolearbeid slik at man senere unngår det man kaller for ”plagiering" eller anklager om juks.5 Har man ikke kunnskapen om riktig kildebruk har man heller ikke muligheten til å senere ta i bruk kilder på en riktig måte uten å bli tatt for plagiering, noe som i aller høyeste grad vil være med å påvirke karakteren. Utrolig synd for de som faktisk ikke tar i bruk kilder med latskap og plagiering som baktanke.

Uansett, vi lever i en mer modernisert verden hvor datateknologien bare blir bedre og bedre for hver dag som går. Kravene til kvalifikasjoner innenfor PC bruk blir bare større og større, og om et par år vil kanskje det meste av arbeid, om ikke alt, foregår på PC (om det ikke allerede gjør det da – kommer vel litt an på øye som ser, om man er ung eller gammel.) Norsk faget er ikke lenger helt som det var før. Mye har skjedd i løpet av tidene. Reformer, teknologi og ikke minst det nye kunnskapsløftet. Alt har vært med på å forme norskfaget, og i dag er kildebruk en svært viktig og essensiell sak å kunne. Vi blir daglig presset på med flere tonn informasjon, og hvor enn man snur seg finner man tilgang til nye og viktige kilder som kan være med på å gi enda mer nyttig informasjon. Ikke alle kilder er like nøyaktige, korrekte eller trygge, og det er derfor skolens veiledning om riktig kildebruk og hensyn til kildekritikk er så viktig å få med seg! Hvordan vet man ellers at det jeg nå sitter å skriver ikke bare er tull og fanteri?
¹ Eksempel tekst sitert fra Ingunn Kjøl Wiig

2 leif.harboe@gmail.com (1.12.08 )God bruk av kilder i skolearbeidet -
http://norskboka.no/sprak/kildebruk.htm

3 Artikkel skrevet av Fredrik Larsen og hentet fra Aftenposten sin nettavis den 19.5.07 – Illustrasjonen fant jeg gjennom kilden leif.harboe@gmail.com (1.12.08)God bruk av kilder i skolearbeidet fra http://norskboka.no/sprak/kildebruk.htm

4 Læreplan i norsk (hentet 1.12.08) http://www.udir.no/templates/udir/TM_L%C3%A6replan.aspx?id=2100&laereplanid=114245&visning=5&sortering=3&hoid=114433

5 leif.harboe@gmail.com (1.12.08)God bruk av kilder i skolearbeidet fra -
http://norskboka.no/sprak/kildebruk.htm

- YouTube har også en liten video om kildebruk: http://www.youtube.com/watch?v=02uxH5LEd_c

1 kommentar:

Ingunn sa...

Det var synd at det ble så mye stress med denne oppgaven for deg. Du har i hvertfall løst den veldig bra!